Beleid inzake gegevensbescherming

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door:

Mobility Trader Holding GmbH, Müllerstraße 153, 13353 Berlijn, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 30 5884 9021 E-mail: privacy@heycar.nl Internet: www. heycar.nl (hierna "heycar" of "we")

Alle belangstellenden en bezoekers van ons Platform kunnen onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via:

E-mail: privacy@heycar.nl

2. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, alsmede soort en doel van het gebruik ervan

a) Bij het bezoeken van het Platform

Wanneer u het Platform bezoekt (in het volgende gebruiken we de term "Platform" om te verwijzen naar zowel de website www.heycar.nl als onze heycar app), worden de gegevens die op uw eindapparaat zijn opgeslagen door de gebruikte browser automatisch naar de server van ons Platform doorgestuurd. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot de geautomatiseerde verwijdering ervan in overeenstemming met de toepasselijke reglementering inzake gegevensbescherming:

 • IP-adres,
 • Datum en tijdstip van toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • Website van waaruit toegang is verkregen (referrer URL),
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem en de naam van uw toegangsprovider,
 • Bij aanvullend gebruik van de app: hardwaremodel, versie van het besturingssysteem, taalinstelling en uniek apparaatidentificatienummer van het mobiele apparaat.
 • De voornoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Zorgen voor een soepele verbindingsopbouw van het Platform,
 • Zorgen voor comfortabel gebruik van ons Platform,
 • Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, en
 • Voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 zin 1e zin 1 onder f AVG. Ons gerechtvaardigd belang resulteert uit de hierboven opgesomde doeleinden voor gegevensverzameling. Het verstrekken van de gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Er bestaat voor u geen verplichting om de gegevens te verstrekken. Als de gegevens echter niet worden verstrekt, kunnen wij de opgevraagde inhoud van het Platform niet ter beschikking stellen. De gegevens worden opgeslagen in serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode van maximaal 7 dagen, tenzij zich een veiligheidsrelevante situatie voordoet (bijv. een DDoS-aanval). In het geval van een veiligheidsrelevante situatie worden de serverlogbestanden bewaard totdat die veiligheidsrelevante situatie opgelost en volledig onderzocht is.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analysediensten wanneer u ons Platform bezoekt. Als wij uw persoonsgegevens via cookies en soortgelijke technologieën verzamelen, is dit Beleid inzake gegevensbescherming in zijn geheel van toepassing. Hieronder vindt u meer gedetailleerde uitleg.

b) Contact opnemen met heycar en de aanbieder van het voertuig

Op het Platform heeft u tevens volgende mogelijkheden om contact op te nemen met één of meerdere aanbieders van het (de) door u geselecteerde voertuig(en) (, "Voertuigaanbieders") en met ons:

 • Voor vragen ongeacht de aard, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een e-mail link die op het Platform wordt aangeboden. Het is daarbij verplicht om een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten door wie de vraag wordt gesteld en wij deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.
 • Bovendien hebt u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het chatvenster op het Platform. Daarbij verzamelen, verwerken en gebruiken wij de informatie die u in het kader van de chat verstrekt om uw verzoek te verwerken. Als u ons in het kader van de chat vrijwillig uw toestemming verleent, geven wij deze informatie - eventueel samen met uw persoonlijke bericht voor de aanbieder van het voertuig - ook door aan de aanbieder van het voertuig om deze op de hoogte te brengen van uw wens om contact met ons op te nemen en om deze in staat te stellen contact met u op te nemen over uw aanvraag via de contactgegevens die u vrijwillig hebt verstrekt. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door een e-mail te sturen naar privacy@heycar.nl. Voor de chatfunctie maken wij gebruik van Freshdesk, een software van het bedrijf Freshworks lnc. www.freshworks.com (1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066). Freshdesk gebruikt cookies om uw voorkeuren op te slaan (bijv. voorkeurstaal) om een gepersonaliseerde conversatie in de vorm van een real-time chat op het Platform met u mogelijk te maken. Uw gegevens die in de live chat worden doorgegeven, worden opgeslagen op servers van Freshworks lnc. in de VS. Het beleid inzage gegevensbescherming van Freshworks lnc. (in het Engels) kunt u hier vinden en het Cookiebeleid kunt u hier vinden De functie van de chat is slechts beschikbaar indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de betreffende cookies en voor de doorgifte van gegevens naar de VS. De rechtsgrondslag is art. 6 zin 1 onder a AVG.
 • Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om via WhatsApp contact met ons op te nemen door u via de link op onze website direct door te verwijzen naar een gesprek met ons in WhatsApp. Daarbij verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw contactgegevens (naam en telefoonnummer) en de informatie die u in de berichtgeschiedenis verstrekt om uw verzoek te verwerken. Voor het aanbieden van de contactmogelijkheid via WhatsApp maken wij gebruik van WhatsApp Business Services, van WhatsApp lreland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland, www.whatsapp.com). WhatsApp gebruikt uw telefoonnummer om u te verifiëren als WhatsApp-gebruiker en verwijdert deze informatie nadat de verificatie is voltooid. Tijdens dit proces verstuurt WhatsApp uw gegevens naar servers in de VS. De berichten die u via WhatsApp naar ons stuurt en uw contactgegevens worden niet door WhatsApp opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 zin 1 onder f AVG. Met de verwerking streven wij het gerechtvaardigde belang na om u in staat te stellen via WhatsApp contact met ons op te nemen. In het kader van het gebruik van WhatsApp worden gegevens naar de VS verzonden. De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming op grond van art. 6 (1) onder a AVG. Indien u ons tijdens het gesprek in WhatsApp uit eigen beweging uw toestemming geeft, kunnen wij ongeveer 1 tot 2 weken na beëindiging van het gesprek eenmalig via WhatsApp contact met u opnemen om te bepalen of uw vraag verduidelijkt kon worden. U kunt uw toestemming om via WhatsApp te worden gecontacteerd te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen door een e-mail te sturen naar privacy@heycar.nl  of via WhatsApp. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), AVG.
 • Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen voor een individueel voertuigadvies. Voor dit doel stellen wij op het heycar-Platform een aanvraagformulier ter beschikking. Daarbij is de opgave van een geldig telefoonnummer en e-mailadres vereist, zodat wij contact met u kunnen opnemen voor een individueel adviesgesprek. De gegevensverwerking om contact met u op te nemen en in het kader van de raadpleging van het voertuig vindt plaats in overeenstemming met art. 6 zin 1 zin 1 onder a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. Indien u ons in het kader van de raadpleging uw toestemming geeft, geven wij ook informatie over uw voertuigwensen, die u ons in het kader van de raadpleging meedeelt - eventueel samen met uw persoonlijke boodschap voor de aanbieder van het voertuig - door aan de aanbieder van het voertuig, om deze op de hoogte te brengen van uw wens om contact met u op te nemen. Om de aanbieder van het voertuig in staat te stellen contact met u op te nemen in verband met uw aanvraag, geven wij ook de door u verstrekte contactgegevens door aan de aanbieder van het voertuig. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor de individuele aanvraag van een voertuig en/of voor de overdracht van uw gegevens aan en het opnemen van contact door de aanbieder te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@heycar.nl.  Voor de behandeling van uw verzoek maken wij gebruik van Freshdesk, een software van het bedrijf Freshworks lnc. (www.freshworks.com/, 1250 Bayhill Drive, Suite 315, San Bruno, CA 94066). Uw doorgegeven gegevens worden opgeslagen op servers van Freshworks lnc. in de VS met uw toestemming conform art. 6 zin 1 onder a AVG. Het beleid inzake gegevensbescherming van Freshworks lnc. kan hier worden geraadpleegd.
 • Bovendien kunt u ook via een e-mailformulier contact opnemen met een aanbieder van voertuigen. In dit geval is het noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven, zodat de aanbieder weet van wie de aanvraag afkomstig is en deze kan beantwoorden. Verdere informatie (voor- en achternaam, telefoonnummer, in te vullen bericht) kan vrijwillig worden verstrekt. Wij geven deze informatie, samen met de gegevens van het betrokken voertuig, door aan de aanbieder van het voertuig, om hem in kennis te stellen van uw wens contact met hem op te nemen, alsmede om hem in staat te stellen contact met u op te nemen in verband met uw aanvraag via de door u verstrekte contactgegevens.
 • U hebt nog steeds de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de aanbieder van het voertuig via een lokaal nummer. Wanneer u telefonisch contact opneemt, wordt u gevraagd een 4-cijferige code in te toetsen die op het Platform zal worden weergegeven. Als onderdeel van het telefoongesprek worden het telefoonnummer, het tijdstip van het gesprek en de ingevoerde code voor doorschakeling opgeslagen. Als de aanbieder van het voertuig uw oproep niet beantwoordt, wordt u doorgeschakeld naar een medewerker van de klantenservice van heycar.
 • U hebt de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de aanbieder van het voertuig via een telefoonnummer dat u individueel op het Platform wordt meegedeeld. Wanneer u contact met ons opneemt, slaan wij de volgende informatie op en analyseren deze op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG met de hulp van onze serviceprovider Freespee AB: uw telefoonnummer, tijdstip van het gesprek evenals het individuele telefoonnummer, IP-adres of ander apparaatadres of ID, locatie van de gebruiker, webbrowser- en/of apparaattype, de websites of pagina's die kort voor of onmiddellijk na het bezoek aan ons Platform zijn bezocht, de pagina's of andere inhoud die de gebruiker bekijkt of waar interactie mee is en de datums en tijdstippen van het bezoek van de gebruiker. Freespee deelt deze gegevens vervolgens met ons. Wij gebruiken de feedback van Freespee om de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te analyseren. Deze gegevensverzameling vindt alleen plaats als zij hebben ingestemd met het gebruik van de relevante cookies in overeenstemming met art. 6 zin 1 onder a AVG. Voor meer informatie over Freespee, Freespee's gebruik van persoonlijke gegevens en cookies, zie Freespee's beleid inzake gegevensbescherming hier.
 • Ten slotte, wanneer u heycar uw telefoonnummer verstrekt, kan heycar telefonisch contact met u opnemen voor follow-up, verkoopassistentie of gebruikersonderzoek, op voorwaarde dat u vooraf toestemming hebt gegeven voor dergelijk opnemen van contact.

Als u via het Platform contact hebt opgenomen met een aanbieder van voertuigen, worden uw contactgegevens, d.w.z. uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, lokaal in uw browser opgeslagen. De volgende keer dat u een contactaanvraag naar een aanbieder van voertuigen stuurt, worden de contactgegevens u voorgesteld als invoer in het contactformulier. Uw contactgegevens worden uitsluitend in uw lokale browser opgeslagen en worden alleen door ons opgehaald wanneer u een nieuw contactformulier op ons Platform opent, zodat u deze gemakkelijker kunt invoeren.

Derden hebben geen toegang tot deze gegevens. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is artikel 6 (1) zin 1 onder a AVG. Als u instemt met het gebruik van de overeenkomstige cookies, kan heycar u een gebruiksvriendelijke perceptie van de dienst bieden. Uw contactgegevens worden na 7 dagen automatisch uit uw lokale browser gewist.

In elk van de hierboven beschreven gevallen van contact verstrekken wij informatie over uw zoekopdracht op het Platform (naam, contactgegevens, geselecteerd zoekresultaat) aan de aanbieder van het voertuig waarmee u in contact komt, indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de bijbehorende cookies. Dit dient voor de interne rapportering tussen heycar en de aanbieder van het voertuig over de prestaties van zijn voertuigadvertentie. Het uitgangspunt van de rapportering tussen heycar en de autodealer zijn zogenaamde leads, d.w.z. de concrete klantencontacten die via heycar naar de autodealer worden bemiddeld. De autodealer rapporteert vervolgens aan heycar welke leads tot een succesvolle verkoop hebben geleid. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), AVG. MT en de autodealer streven het rechtmatige belang na dat de rapportage wordt gebruikt om te bepalen of de contractueel aangegane verplichtingen correct worden nagekomen. Op die manier wordt de economische operabiliteit van het heycar-Platform gewaarborgd.

Als u via een overeenkomstig bericht aan de dealer of door uw gedrag op het Platform (bijv. het oproepen van de financieringscalculator voordat u contact opneemt met de dealer) hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in financiering, geven wij informatie over uw zoekopdracht op het Platform (naam, contactgegevens, voertuigidentificatienummer (VIN)) door aan een van onze partners in de samenwerking voor financiering, d.w.z. Vehicle Trading International GmbH, Mercedes-Benz Bank AG, of Porsche Financial Services GmbH & Co. KG, voor de afwikkeling van de financieringsaanvraag. Welke partner voor de afwikkeling van uw financieringsaanvraag verantwoordelijk is, hangt af van het merk van het voertuig dat u wilt financieren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), AVG. De informatie wordt ook gebruikt om vast te stellen of de financiering tot stand is gekomen en om op basis daarvan prestatierapporten op te stellen.

Het uitgangspunt van deze rapportage tussen heycar en de betreffende partners in de samenwerking voor financiering zijn zogenaamde leads, d.w.z. de concrete klantencontacten die via heycar worden bemiddeld aan de financieringssamenwerkingspartner. De partner in de samenwerking voor financiering controleert of voor de betreffende klant een contract werd gesloten en stuurt deze informatie in gecodeerde vorm door naar heycar in het geval van een gerealiseerde contractsluiting. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), AVG. MT en de financierende samenwerkingspartner streven het rechtmatige belang na om door middel van rapportage vast te stellen of de contractuele verplichtingen zijn nagekomen.aangegane verplichtingen correct worden nagekomen. Daarmee wordt de economische rentabiliteit van het heycar-Platform gewaarborgd.

De persoonsgegevens die door ons in het kader van het contact met u worden verzameld, worden opgeslagen tot uw verzoek is afgehandeld. Wij bewaren deze gegevens ook na die tijd, voor zover er wettelijke, met name handelsrechtelijke en belastingrechtelijke bewaarplichten bestaan. Afhankelijk van het soort documenten kan er sprake zijn van handelsrechtelijke en belastingrechtelijke verplichtingen tot bewaring van gegevens gedurende zes of tien jaar (§ 147 van het Duitse belastingwetboek (AO), § 257 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB)).

c) Registratie klantaccount

U hebt de mogelijkheid om u te registreren voor een persoonlijke klantaccount op het Platform.  Voor een succesvolle registratie van een klantaccount hebben wij uw e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord nodig.  Wij verwerken deze gegevens zodat u volledig gebruik kunt maken van ons Platform.  In uw klantenaccount kunt u uw favoriete voertuigen opslaan (uw "Favorieten") om ze op elk gewenst moment te kunnen openen.  Het e-mail adres is uw persoonlijke identificatie.  Wij gebruiken dit om met u te communiceren over uw klantenaccount (bijvoorbeeld om uw registratie te voltooien of om een verwijderingsverzoek te verwerken). De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel. 6 zin 1 1e zin 1 onder b AVG. en art. 6 zin 1e zin 1 onder f AVG.  Ons legitiem belang volgt uit de voornoemde doeleinden voor gegevensverzameling.  Wij slaan de gegevens die zijn verzameld in verband met de klantaccount op totdat u verzoekt om verwijdering van uw klantaccount.  Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar privacy@heycar.nl.

d) Locatiebepaling en opslag van zoekresultaten

Als u de heycar app gebruikt om naar een voertuig te zoeken, kunt u heycar toestaan uw locatie te bepalen zodat u alleen voertuigen te zien krijgt die worden aangeboden door dealers in uw omgeving. Om dit te doen, moet u heycar toegang verlenen tot locatiediensten door middel van het besturings- en autorisatiesysteem van het mobiele apparaat dat u gebruikt. heycar registreert vervolgens de locatie die door uw apparaat wordt bepaald. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is artikel 6, lid 1, onder a), AVG.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om de opgeslagen resultaten van uw zoekopdracht op een later tijdstip op te vragen. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is artikel 6, lid 1, onder a), AVG. U kunt de opgeslagen zoekresultaten binnen de heycar app zelf beheren waarbij wij deze alleen opslaan totdat u deze verwijdert.

e) Toezending van een foto van de koopovereenkomst

Als u via het Platform contact hebt opgenomen met een voertuigverkoper en een auto van hem hebt gekocht, hebt u de mogelijkheid om ons per e-mail een foto van het koopcontract toe te sturen. Wij zullen u hierop wijzen in een e-mail. De toezending van het koopcontract is vrijwillig en geen voorwaarde voor het (verdere) gebruik van de aanbiedingen en diensten van heycar. Als kleine dank ontvangt u van ons een tankbon. Wij verwerken de gegevens uit het koopcontract alleen als u daarmee hebt ingestemd. De verwerking van deze gegevens dient de kwaliteitsborging van onze diensten en de verbetering van onze interne rapportering. Daardoor wordt de economische werking van het heycar-Platform gewaarborgd. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is artikel 6, lid 1, onder a), AVG. De door ons in het kader van de koopcontractoverdracht verzamelde persoonsgegevens worden tot een maand na de succesvolle afgifte van de waardebon bewaard. Ook daarna bewaren wij deze gegevens, voor zover er wettelijke, met handelsrechtelijke en belastingrechtelijke bewaarplichten bestaan.

f) "Wat kan ik mij veroorloven?" calculator

Als u de calculator "Wat kan ik mij veroorloven" gebruikt bij het zoeken naar een voertuig op het Platform, gebruiken wij uw gegevens (hoogte van de maandelijkse inkomsten en uitgaven en, indien van toepassing, een aanbetaling) alleen om u aanbevelingen te tonen voor een aankoopprijs en maandelijks budget die voor u geschikt zijn. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1)onder  b AVG. Wij slaan de door u verstrekte gegevens uitsluitend in geanonimiseerde vorm op.

g) Financieringscalculator

Als u de financieringscalculator voor een voertuigadvertentie gebruikt voordat u contact opneemt met een aanbieder van voertuigen, gebruiken wij uw gegevens (financieringstype, aanbetaling, looptijd en eventuele andere optionele gegevens) om u een niet-bindend financieringsaanbod van de betreffende financieringssamenwerkingspartner te tonen. Onze partners voor samenwerking op het gebied van financiering zijn

 • Volkswagen Pon Financial Services, Saturnus 1, 3824 ME Amersfoort

(Link naar verklaring inzake gegevensbescherming)

Welke financieringspartner voor uw financieringsaanvraag verantwoordelijk is, hangt af van het merk van het voertuig dat u wilt financieren en wordt in de betreffende financieringscalculator weergegeven. Daarnaast geven wij informatie over uw zoekopdracht op het Platform (naam, contactgegevens, voertuigidentificatienummer (VIN)) door aan de verantwoordelijke financieringssamenwerkingspartner voor wier financiering u belangstelling heeft, om de financieringsaanvraag te verwerken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 (1)onder  b AVG. De informatie wordt ook gebruikt om vast te stellen of de financiering tot stand is gekomen en om op basis daarvan prestatierapporten op te stellen. Het uitgangspunt van deze rapportage tussen heycar en de betreffende partners in de samenwerking voor financiering zijn zogenaamde leads, d.w.z. de concrete klantencontacten die via heycar worden bemiddeld aan de financieringssamenwerkingspartner. De partner in de samenwerking voor financiering controleert of voor de betreffende klant een contract werd gesloten en stuurt deze informatie in gecodeerde vorm door naar heycar in het geval van een gerealiseerde contractsluiting. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 onder f AVG. De verwerking dient de legitieme belangen van door heycar en de financieringssamenwerkingspartner om door middel van rapportage vast te stellen of de contractueel aangegane verplichtingen correct worden nagekomen. Daardoor wordt de economische functionaliteit van het heycar-Platform gewaarborgd.  De uitwisseling van informatie over leads tussen heycar en de respectieve financieringssamenwerkingspartner vindt plaats op basis van een overeenkomst overeenkomstig art. 26 AVG, waarvan wij u de wezenlijke inhoud op verzoek ter beschikking zullen stellen op privacy@heycar.nl.  De persoonsgegevens die door ons in het kader van uw gebruik van de financieringscalculator worden verzameld, worden opgeslagen totdat het lead-matching-proces is voltooid. heycar en de financieringssamenwerkingspartner zullen deze gegevens ook na die tijd opslaan, voor zover er wettelijke, met name handelsrechtelijke en belastingrechtelijke bewaarplichten bestaan.  Afhankelijk van het soort documenten kunnen er handels- en belastingrechtelijke bewaarplichten van zes of tien jaar bestaan (§ 147 van het Duitse belastingwetboek (AO), § 257 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB).

h) Nieuwsbrief

Op het Platform bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze gepersonaliseerde e-mail-nieuwsbrief, waarin wij u regelmatig zullen informeren over vernieuwingen aan onze producten en aanbiedingen. Bij het inschrijven voor de newsletter, worden bepaalde gegevens verzameld, zoals uw e-mail adres (verplicht), voornaam, achternaam (vrijwillig). Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in-procedure, d.w.z. dat wij u alleen newsletters per e-mail toesturen als u in onze kennisgeving-email door te klikken op een link bevestigt dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Als u uw e-mailadres bevestigt, slaan wij de registratiegegevens, het tijdstip van registratie en het voor de registratie gebruikte IP-adres op totdat u zich afmeldt voor de newsletter. De opslag dient om u de newsletter te kunnen toesturen en om uw inschrijving te kunnen bewijzen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van de rechtsgrondslag van deze verwerking (art. 6 zin 1 onder f AVG). Het verstrekken van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. Zonder hun verstrekking kunnen wij u onze newsletter helaas niet toesturen. De rechtsgrondslag voor het verzenden van onze newsletter naar uw e-mailadres is in principe uw toestemming (art. 6 zin 1 onder a AVG). Als u deelneemt aan een door ons georganiseerde wedstrijd en u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief als onderdeel van het sluiten van het contract voor de deelname aan de wedstrijd als tegenprestatie, is de rechtsgrondslag voor het verzenden van onze nieuwsbrief is de nakoming van het contract (art. 6 zin 1 onder b AVG). In gevallen waarin wij het promotionele gebruik van uw gegevens verlangen als tegenprestatie voor deelname aan een wedstrijd, vermelden wij dit telkens duidelijk in de deelnemingsvoorwaarden voor het sluiten van het contract. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de newsletter. In elke newsletter vindt u een link om u af te melden. U kunt uw verzoek tot afmelding ook te allen tijde per e-mail aan privacy@heycar.nl. sturen. Wij gebruiken ook technologieën in onze newsletter die het mogelijk maken uw gebruik van de newsletter te evalueren (bv. openen van de e-mail, aangeklikte links). Dit gebeurt met behulp van kleine grafische afbeeldingen die in de newsletter zijn opgenomen (zogenaamde pixels). De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld en worden bovendien niet met uw andere persoonsgegevens in verband gebracht. De verwerking dient voor het opstellen van algemene statistische evaluaties en voor het optimaliseren en verder ontwikkelen van onze content en klantencommunicatie. Wij willen via onze newsletter een voor onze klanten zoveel mogelijk relevante content delen en beter begrijpen waarin lezers daadwerkelijk geïnteresseerd zijn. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 zin 1 onder a AVG. Als u de analyse van uw gebruiksgedrag niet wenst, kunt u de afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard deactiveren. De gegevens over uw gebruik van de newsletter worden gedurende 30 dagen gepseudonimiseerd opgeslagen en daarna volledig geanonimiseerd.

i) Loterij

Indien u wenst deel te nemen aan een door heycar georganiseerde wedstrijd, vereist dit de verstrekking van persoonlijke gegevens zoals naam en e-mailadres. In het geval van een prijs, verwerkt heycar ook andere contactgegevens die u aan ons verstrekt in reactie op de kennisgeving van de prijs (bijv. postadres). Welke gegevens wij precies nodig hebben voor deelname aan de respectievelijke loterijen, kunt u nalezen in de desbetreffende deelnamevoorwaarden van de loterijen. Het verstrekken van de daar genoemde gegevens is niet verplicht. Als u de gegevens niet of onjuist verstrekt, kunt u niet aan de wedstrijd deelnemen en kunt u geen aanspraak op een prijs doen gelden.

heycar gebruikt uw gegevens uitsluitend om uw deelname aan de wedstrijd te verwerken. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 zin 1 onder b AVG. Wij slaan de gegevens van de wedstrijd op ook voor bewijskrachtige doeleinden, in voorkomend geval voor de eventuele indiening van rechtsvorderingen of het verweer ertegen, voor de vervulling van wettelijke, met name handelsrechtelijke en belastingrechtelijke bewaarplichten. De rechtsgrondslag hiervoor zijn onze voornoemde legitieme belangen (art. 6 lid 1 1 onder f AVG) of wettelijke bewaarplichten (6 zin  1 onder c AVG). Als u heeft gewonnen en alleen bij de bekendmaking van de gewonnen prijs persoonsgegevens aan heycar heeft verstrekt, worden deze gegevens uiterlijk één maand na de succesvolle toekenning/uitreiking van de prijs gewist. De overige in het kader van de wedstrijd verzamelde gegevens worden na de bepaling van de winnaar(s) gewist. Indien u voor uw deelname aan de wedstrijd toestemming moet geven voor het ontvangen van een newsletter, slaan wij uw e-mailadres op voor de duur van de newsletter-mailing. In dit verband wijzen wij u op punt 2. d) van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

j) Facebook Lead-Ads

Wij verwerken alle gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via een Facebook Lead advertentie (bijv. e-mailadres evenals aanvullende gebruikersinformatie) uitsluitend in overeenstemming met dit privacybeleid en voor de doeleinden om contact met u op te nemen zoals gespecificeerd in sectie 2 b) van dit beleid inzake gegevensbescherming en op basis van de daarin gespecificeerde rechtsgronden. Bovendien gebruikt Facebook onder eigen verantwoordelijkheid Lead Ad Data in overeenstemming met zijn privacybeleid, bijvoorbeeld om Instant-formulieren vooraf in te vullen voordat ze door gebruikers worden geopend. Facebook gebruikt geen gegevens van heycar's eigen vragen in de Lead Ad en deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming.

k) Feedback en vragenlijst voor voertuigaankoop via heycar

Als u via het Platform contact hebt opgenomen met een aanbieder van voertuigen, hebt u de mogelijkheid om aan ons te rapporteren of u al dan niet een voertuig van hen hebt gekocht en, indien nodig, ons verdere gegevens te verstrekken over de aankoop van het voertuig via onze online vragenlijst. Wij zullen u hierop wijzen in een e-mail. Op deze manier beschikken wij over de mogelijkheid om na te gaan of u een voertuig via het heycar-Platform hebt gekocht. Het doorgeven van de gegevens over de aankoop van het voertuig is vrijwillig en geen voorwaarde voor het (verdere) gebruik van de aanbiedingen en diensten van heycar. Als klein bedankje voor het insturen van de vragenlijst heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een sweepstake deel te nemen. Meer gedetailleerde informatie over de prijs vindt u in de desbetreffende e-mail. Wij verwerken de aankoopgegevens van het voertuig en de gegevens in de vragenlijst alleen als u daarmee hebt ingestemd. De verwerking van deze gegevens dient de kwaliteitsborging van onze diensten en de verbetering van onze interne rapportering. Daardoor wordt de economische werking van het heycar-Platform gewaarborgd. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is artikel 6, lid 1, onder a), AVG. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van uw aankoopinformatie over het voertuig, worden bewaard tot één maand na de succesvolle afgifte van de waardebon. Ook daarna bewaren wij deze gegevens, voor zover er wettelijke, met handelsrechtelijke en belastingrechtelijke bewaarplichten bestaan.

l) Promotie

Periodiek organiseren wij promoties van onze partners op ons Platform ("Promotion Partner") waarbij telkens een waardebon kan worden ingewisseld voor specifieke voertuigen. Als u aan de promotie wilt deelnemen, hebt u de mogelijkheid om een waardebon voor een specifiek voertuig van uw keuze te ontvangen door uw voor- en achternaam en uw e-mailadres in te voeren. U kunt uw gepersonaliseerde waardebon direct uitprinten en deze wordt u per e-mail toegestuurd.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, tijdstip waarop de tegoedbon is aangemaakt, voertuig waarvoor de tegoedbon geldig is, indien van toepassing, tijdstip waarop de waardebon wordt ingewisseld) uitsluitend voor de uitvoering van de promotie. Voor de validatie van de waardebonnen, de inwisseling van de waardebonnen en het toezicht op de promotie voeren wij deze persoonsgegevens in op een door heycar beheerde server, waartoe heycar en de promotiepartner toegang hebben. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 onder b AVG.

De uitwisseling van informatie over de promotie tussen heycar en de Promotiepartner vindt plaats op basis van een overeenkomst op grond van art. 26 AVG, waarvan wij u de wezenlijke inhoud op verzoek ter beschikking zullen stellen op privacy@heycar.nl.

De door ons in het kader van uw deelname aan de promotie verzamelde persoonsgegevens worden tot de afsluiting van de promotie opgeslagen. heycar en de Promotiepartner zullen deze gegevens ook na die tijd opslaan, voor zover er wettelijke, met name handelsrechtelijke en belastingrechtelijke bewaarplichten bestaan. Afhankelijk van het soort documenten kunnen er handels- en belastingrechtelijke bewaarplichten van zes of tien jaar bestaan (§ 147 van het Duitse belastingwetboek (AO), § 257 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB)).

m) Travelcard Promotion

Als je ons platform vanuit Nederland gebruikt, houdt Travelcard B.V ('Travelcard') een speciale actie op ons platform waarbij elke klant die een auto op ons platform koopt en/of financiert een waardebon van 250€ van Travelcard ontvangt.

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, tijdstip van aanmaken van de waardebon, voertuig waarvoor de waardebon geldig is, indien van toepassing, tijdstip van inwisselen van de waardebon) alleen voor de uitvoering van de actie. Voor de validatie van de waardebonnen, het inwisselen van de waardebonnen en het toezicht op de campagne gebruiken en delen we deze persoonsgegevens met Travelcard. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

De persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van je deelname aan de actie worden bewaard tot het einde van de actie. heycar bewaart deze gegevens ook na die tijd, voor zover er wettelijke, in het bijzonder commerciële en belastingrechtelijke, bewaarplichten bestaan. Afhankelijk van het soort documenten kunnen er handels- en belastingrechtelijke bewaarplichten van zes of tien jaar bestaan.

3. Gegevensuitwisseling

a) Algemeen

Wij geven uw gegevens door aan voertuigleveranciers voor de in dit beleid inzeke gegevensbescherming vermelde doeleinden.

Technische dienstverleners

Daarnaast maken wij, als onderdeel van de exploitatie en het onderhoud van ons Platform, gebruik van technische dienstverleners die optreden als onze opdrachtverwerkers. De aanbieders van communicatie-, tracking- en webanalysetools die in de delen 2, 5 en 6 worden opgesomd, verwerken namens ons gegevens ten behoeve van gebruikersanalyse en statistische verwerking.

Online betalingen

Voor de verwerking van online betalingen gebruiken we de gehoste betaaldienst Stripe Payments Europe, Ltd ("Stripe"): https://stripe.com/nl/privacy.

Verder geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden - met uitzondering van de hieronder genoemde doeleinden.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid  onder a) AVG.
 • de doorgifte noodzakelijk is in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 lit. f AVG om onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde te beschermen en er geen reden is om aan te nemen wij dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient bij het niet vrijgeven van uw gegevens
 • in het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat tot openbaarmaking op grond van art. 6 (1) zin 1 onder c AVG, alsmede dit wettelijk toegestaan en vereist is volgens art. 6 zin 1 onder b AVG voor de verwerking van contractuele relaties met u.

b) Doorgifte van gegevens aan derde landen

Dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen), worden alleen zonder uw toestemming gebruikt conform artikel 49 lid 1 onder a AVG als er voor dit derde land bij de ontvanger een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of passende garanties bestaan. Als u instemt met de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde landen, geven wij in verband met de volgende diensten uw gegevens door aan de VS zonder passende garanties voor gegevensbescherming:

 • Freshdesk (Freshworks lnc.)
 • Google Analytics, Firebase, Google Ads, Google Marketing Platform (Google lreland Limited)
 • Whats App (Whats App Ireland Limited)
 • Facebook Custom Audiences, Facebook Conversion Tracking (Facebook lnc.)
 • Mixpanel (Mixpanel lnc.)
 • Segment.io (Segment.io, lnc.)
 • Aanpassen
 • Hubspot

De overdracht van persoonsgegevens naar derde landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden (met name naar de VS) brengt het risico met zich mee dat de gegevens zonder uw medeweten voor doeleinden van derden worden verwerkt en dat de gegevens niet beschermd zijn tegen toegang door derden. In het bijzonder kan er in de Verenigde Staten sprake zijn van overheidswetgeving inzake gegevensbescherming.

Mogelijkheden tot informatievergaring, zoals in het kader van de bevoegdheden tot informatievergaring uit hoofde van Sectie 702 van FISA en Uitvoeringsbevel 12.333.

4. Cookies

Wanneer u ons Platform bezoekt, slaan wij informatie op uw computer op in de vorm van cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine bestanden die van een internetserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer (eindapparaat) worden opgeslagen. In de cookie zit informatie opgeslagen die telkens voorkomt in verband met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. "Vergelijkbare technologieën" zijn andere technieken om een bepaald eindapparaat op unieke wijze te identificeren. Dit betekent echter niet dat wij daardoor steeds rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.

a) Cookies die wij gebruiken

Wij maken gebruik van 'first party cookies' en 'third party cookies'. First party cookies zijn cookies die door ons worden geplaatst. Third party cookies zijn cookies die door een ander domein dan ons domein worden geplaatst. Dit betekent dat iemand anders dan wij deze third party cookies plaatst. Wij verwijzen naar het desbetreffende beleid inzake gegevensbescherming van derden voor meer informatie over hun verwerking van gegevens door middel van third party cookies.

Wij maken onderscheid tussen de volgende soorten cookies die wij op onze website gebruiken:

(i) Strikt noodzakelijke cookies

Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk te bewerkstelligen of te vergemakkelijken; daarnaast moeten die cookies strikt noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van onze website. Daarom kunnen ze niet worden uitgezet omdat anders sommige technische functionaliteiten niet goed werken. Deze cookies stellen u in staat toegang te krijgen tot en gebruik te maken van ons Platform en zorgen voor een goede werking en functionaliteit van ons Platform. Voor het gebruik van deze strikt noodzakelijke cookies is geen toestemming vereist.

#Cookie naamLevensduurOpslagplaatsNaar welke gegevens wordt verwezen?
1.guid30 dagen[omvat de opslaglocatie]Gedragsgegevens van de gebruiker op het Platform, Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
2.heeft cookie-instellingen opgeslagen30 dagen[omvat de opslaglocatie]Cookievoorkeuren. Wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker de cookie-instellingen heeft geaccepteerd.
3.marketing12 maanden[omvat de opslaglocatie]Wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker de marketingcookies heeft geaccepteerd
4.persoonlijk30 dagen[inclusief opslaglocatie]Wordt gebruikt om te controleren of de gebruiker de persoonlijke cookies heeft geaccepteerd
5.persoonlijke info30 dagen[inclusief opslaglocatie]Slaat de zelf in te vullen informatie van de Platform formulieren op en verwerkt deze
6.hey-locale30 dagen[inclusief opslaglocatie]Wordt gebruikt om taalvoorkeuren op de website in te stellen

(ii) Prestatie cookies

Deze cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw gebruik van ons Platform te registreren en in statistieken te analyseren teneinde dit te evalueren en ons aanbod voor u te optimaliseren (zie onder "Analyse-tools"). Op basis van deze analyse en statistische gegevens zijn wij in staat een op de behoeften afgestemd ontwerp en een beter Platform tot stand te brengen. Als u deze cookies niet toestaat, is het voor ons niet mogelijk om de prestaties van ons Platform te monitoren.

Wij verzamelen deze statistieken via de webanalysetools Google Analytics, Segment.io , Mixpanel en Hotjar. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, zijn wij met al deze partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan.

#Cookie naamLevensduurOpslagplaatsNaar welke gegevens wordt verwezen?
1.

Mixpanel

 • mp _ ** _ mixpanel,
 • uvts,
 • vwo_uuid_v2
 • mp__origin,
 • mp__origin_referrer
 • _mkto_trk
 • vis_opt_exp _ **
 • _vis_opt_s
 • _vwo_uuid


 • 12 maanden


 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 2 years
 • 3 maanden
 • 3 maanden
 • 10 years
[omvat de opslaglocatie]Deze cookies worden gebruikt voor site-analyse en operationele doeleinden.
2.

Segment

 • ajs_anonymous_id,
 • ajs_group_id,
 • ajs_user_id
 • seg_xid,
 • seg_xid_fd, seg_xid_ts,
 • fs_uid 
 • mkjs_group_id,
 • mkjs_user_id,
 • __zlcmid
 • insp_nv,
 • __insp_sid,
 • __insp_slim,
 • __insp_targlpt,
 • __insp_ targlpu,
 • __insp_wid


 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 12 maanden
 • 6 maanden
 • 6 maanden
 • 6 maanden
 • 6 maanden

6 maanden

[opslaglocatie toevoegen]Wij gebruiken deze cookies om uw gedrag tijdens het browsen op het Platform te analyseren en deze te optimaliseren.
3.Google Analytics12 maandenGoogle Server, USA

De door middel van deze cookies verzamelde gegevens worden normaliter doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is of indien deze derden belast zijn met de behandeling. Uw IP-adres wordt in geen geval in verband gebracht met andere gegevens van Google.

IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat het niet mogelijk is om te herleiden wie gebruiker is (IP-masking).

4.Hotjar12 maandenHotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, MaltaDe verzamelde gebruiksgegevens worden alleen verwerkt in de EU en in een gepseudonimiseerde vorm, en de gegevens worden niet gebruikt om de gebruiksprofielen te koppelen aan uw persoonlijke gegevens. We kunnen alleen zien waarop wordt geklikt, hoe de muis zich verplaatst, hoe ver er over het scherm wordt gescrolld, de schermgrootte van het betreffende apparaat, het type apparaat en browserinformatie, de geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal voor de weergave van ons Platform.
5.Firebase
 • 12 maanden
[opslaglocatie toevoegen]

Wij gebruiken Firebase om u push-notificaties te sturen en om de feedback op deze berichten te analyseren.


(iii) Functionele cookies

Deze cookies zijn optioneel en worden ingezet om het gebruik van ons Platform voor u aangenamer te maken. Door gebruik te maken van deze cookies zijn wij bijvoorbeeld in staat te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's van ons Platform heeft bezocht en om eerder gebruikte invoer en geselecteerde instellingen te herkennen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Wij verzamelen deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze diensten niet naar behoren functioneren.

#Cookie naamLevensduurOpslagplaatsNaar welke gegevens wordt verwezen?
1.Session cookiesBrowsing sessionDe lokale browser waar de bezoeker de webpagina opentSessionid
2.

Favorieten


[omvat levensduur cookie ][omvat de opslaglocatie][Deze cookies worden gebruikt om de favoriete auto's van de gebruiker op te slaan].
3.

Contactgegevens bij uw aanvraag voor een voertuig


[omvat levensduur cookie ][omvat de opslaglocatie]Met deze cookies worden de contactgegevens van uw voertuigaanvraag opgeslagen en gebruikt voor alle volgende aanvragen. Zo bespaart u tijd en bereikt u uw doel eerder. ]
4.

Voertuig evaluatie


[omvat levensduur cookie ][omvat de opslaglocatie][Deze cookies stellen ons in staat uw voertuiggegevens op te slaan. Op deze manier voorkomen we dat u steeds opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren. Daarenboven draagt u op deze manier zelf bij tot de verbetering van uw gebruikerservaring].
5.

Nieuwsbrief


[omvat levensduur cookie ][omvat de opslaglocatie][Deze cookies worden gebruikt om te onthouden of u zich al hebt ingeschreven voor de heycar nieuwsbrief. Op deze manier voorkomen we dat we u suggereren om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, terwijl u dat al heeft gedaan. Dit draagt bij aan een betere gebruikerservaring. Voor meer informatie, zie ons beleid inzake gegevensbescherming (2. h) Nieuwsbrief)].

(iv) Targeting cookies

Deze cookies zijn optioneel en worden gebruikt voor retargeting-doeleinden (zie onder "Marketing"). Wij kunnen, kort gezegd samen met onze advertentiepartners deze cookies plaatsen teneinde uw websitebezoek, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd te registreren.  Op die manier zijn wij in staat om u gerichte advertenties te tonen op onze websites en op websites van derden.  Als u deze cookies niet toestaat, zult u met minder gerichte reclame kennis maken.

#Cookie naamLevensduurOpslagplaatsNaar welke gegevens wordt verwezen?
1.Facebook pixel (3rd part)30 dagen[omvat de opslaglocatie][Deze cookie wordt door Facebook gebruikt voor doelgroepmetingen, analyse en reclame, waaronder: (1) het volgen van het gebruikerspad en het achterhalen hoe gebruikers op onze site terechtkomen, (2) het verfijnen en toepassen van doelgroepdemografie (waaronder mogelijk geslacht en leeftijdsgroep die wordt samengesteld op basis van uw Facebook-profielgegevens), (3) het informeren over en leveren van reclamecampagnes op de Facebook-site, en (4) het meten van de betrokkenheid en het bereik van reclame en het bepalen van de omzettingspercentages van reclame.
3.Google Ads Pixel30 dagenGoogle Server, USAWordt gebruikt om u als bezoeker te herkennen wanneer u websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Via een directe serververbinding zenden wij ook de gclid ("Google Click Identifier") naar Google om het succes van onze advertenties te kunnen evalueren. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om Google in staat te stellen bezoekstatistieken te genereren voor onze website. Deze statistieken geven het totale aantal gebruikers weer dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's van onze website vervolgens door de desbetreffende gebruiker zijn bezocht. Deze cookies worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
4.Hubspot12 maanden[inclusief de opslaglocatie]Wij gebruiken Hubspot diensten voor gepersonaliseerde remarketing campagnes via e-mail. De soorten gegevens die wij opslaan zijn: uw voorkeuren, uw gedrag op onze website, gegevens die u invult op formulieren op ons Platform.
5.Criteo30 dagen[inclusief de opslaglocatie]Wij gebruiken de remarketing functie van Criteo om u advertenties aan te bieden naargelang uw interesses. De soorten gegevens die wij opslaan zijn: uw voorkeuren, uw gedrag op onze website, gegevens die u invult op formulieren op ons Platform.
6.RTB House30 dagen[inclusief de opslaglocatie]Wij gebruiken de remarketing functie van RTB om u advertenties aan te bieden naargelang uw interesses.  De soorten gegevens die wij opslaan zijn: uw voorkeuren, uw gedrag op onze website, gegevens die u invult op formulieren op ons Platform.
7.

Adjust


30 dagen[inclusief de opslaglocatie]Wij gebruiken Adjust om uw gebruikerservaring te analyseren en te personaliseren en om u advertenties aan te bieden die worden weergegeven op Heycar en Platforms van derden (met behulp van advertentie-ID's van Heycar en derden.

b) Uw opties

U kunt ons Platform ook bezoeken zonder cookies te accepteren.

Als u niet wil dat uw persoonlijk apparaat bij uw volgende bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser op "cookies weigeren" te zetten. U vindt de respectieve procedure in de gebruiksaanwijzing van uw respectieve browser. U kan uw toestemming op elk moment weer intrekken.

U kunt ook de op ons Platform gebruikte cookies aanpassen in ons Cookie Dashboard.. Als u echter het gebruik van cookies weigert, kunt u beperkingen ondervinden in het gebruik van sommige delen van ons Platform.

Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies of onze gegevensverwerking in dit verband, neem dan contact met ons op via privacy@heycar.nl.

5. Analyse instrumenten

De hieronder vermelde tracking-maatregelen die door ons worden gebruikt, zijn gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. artikel 6, lid 1, onder a) AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Met de gebruikte tracking-maatregelen willen wij een op de behoeften afgestemd ontwerp garanderen alsmede de voortdurende optimalisering van ons Platform (bv. bezoekfrequentie, toename van het aantal bekeken pagina's).  Anderzijds gebruiken wij tracking-maatregelen voor de evaluatie van bezoekacties (conversietracking) om het gebruik van ons Platform statistisch te registreren en te evalueren met het oog op de optimalisering van ons aanbod voor u.  Daartoe worden de gebruikers van het Platform in pseudonieme vorm aangeduid, zodat zij u op het Platform kunnen herkennen. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen opgesteld. De pseudonieme gebruiksprofielen worden niet gelinkt aan de gegevens over de persoon achter het pseudoniem. Het doel van deze procedure is na te gaan waar gebruikers vandaan komen, welke rubrieken van de website zij bezoeken, welke onderdelen zij gebruiken en hoe vaak en hoe lang welke subpagina's en categorieën worden bekeken.

Wij hebben een lijst samengesteld van derden die wij voor analysedoeleinden hebben ingeschakeld, met inbegrip van een toelichting bij hun opdracht, hun respectieve doeleinden van gegevensverwerking en de categorieën van onze persoonsgegevens die zij verwerken.                  

a) Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Om een vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisatie van ons Platform te bereiken, gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google lreland Limited www.google.com/intl/en/about (Gordon Hause, Barrow St Dublin 4, Ireland; hierna "Google"). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit Platform, zoals:

 • de versie van het type browser
 • het gebruikte operating system,
 • de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • host-naam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
 • tijd van de server aanvraag,

worden mits uw toestemming overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie dient om het gebruik van het Platform te evalueren, om rapporten over de Platformactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van het Platform en het internet te verlenen met het oog op marktonderzoek en vraaggerichte vormgeving van dit Platform. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat ze onherkenbaar zijn (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies volledig weigeren door ons geen toestemming te geven of door een eenmaal gegeven toestemming in te trekken of door te voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen er echter op wijzen dat in dit geval niet alle functies van dit Platform ten volle kunnen worden benut. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van het Platform (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt door een browser add-on te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door het gebruik van cookies aan te passen in ons Cookie Dashboard. . Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat het toekomstige gebruik van Google Analytics verhindert. De opt-out-cookie is uitsluitend geldig in deze browser en alleen voor ons Platform en wordt opgeslagen op uw apparaat . Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Help-functie van Google Analytics.

Wij gebruiken ook Google Analytics om gegevens van AdWords en het Double Click-cookie te evalueren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wenst te doen, kunt u  de Ad Preset Manager uitschakelen.

b) Gebruik van Segment

Voor de gegevensanalyse gebruiken we ook Segment.io, een gegevensanalysedienst van Segment.io, lnc. ("Segment"), die ons helpt bij het verzamelen en analyseren van de technische gebruiksgegevens die worden gegenereerd door het gebruik van ons Platform, die deze gegevens evalueert met behulp van de analysetools die in deze verklaring worden beschreven en deze gebruikt voor de optimalisatie van het Platform. De verzamelde gebruiksgegevens worden uitsluitend pseudoniem verwerkt, IP-adressen worden na het verzamelen ervan dienovereenkomstig ingekort en de gegevens worden niet gebruikt om gebruiksprofielen met uw persoonsgegevens samen te voegen. Mits uw toestemming wordt de informatie over het gebruik van ons Platform meestal overgebracht naar een server van Segment in de VS en daar opgeslagen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden door cookies uit te schakelen in uw browser- of apparaatinstellingen, of door het gebruik van cookies aan te passen in ons Cookie Dashboard. Meer informatie over Segment en het privacybeleid van Segment is hier te vinden.

c) Gebruik van Mixpanel

Wij gebruiken ook de analysedienst Mixpanel, een dienst van Mixpanel lnc., USA (,,Mixpanel"), om statistische analyses uit te voeren die ons in staat stellen de Platformfuncties te optimaliseren en aantrekkelijker te maken. Mixpanel gebruikt cookies voor de registratie van het type browser dat u gebruikt, uw operating system, uw taalvoorkeuren, de zoektermen die u invoert en uw IP-adres. Deze informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar een Mixpanel server in de Verenigde Staten mits uw toestemming. Wij ontvangen uw IP-adres van Mixpanel alleen in geanonimiseerde vorm. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden door op deze link te klikken of door het gebruik van cookies aan te passen in ons Cookie Dashboard.

Voor meer informatie over Mixpanel en het privacybeleid van Mixpanel, klikt u hier.

d) Gebruik van Hotjar

Verder maken wij gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. ("Hotjar"), gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta). Dit instrument maakt het mogelijk bewegingen te volgen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt (zogenaamde heat maps). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te zien hoe ver gebruikers scrollen, waar ze op klikken en hoe vaak.

De verzamelde gebruiksgegevens worden alleen in de EU en alleen pseudoniem verwerkt en ze worden niet gebruikt om gebruiksprofielen samen te voegen met uw persoonlijke gegevens. Zo kunnen wij uitsluitend nagaan op welke toetsen wordt geklikt, welke de bewegingen zijn van de muis, hoe ver er wordt gescrolld, wat de de schermgrootte is van het apparaat, het type apparaat en browserinformatie, de geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal.

Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van Hotjar te voorkomen door middel van een "Do Not Track header", zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de huidige versies hebben.  Hiertoe stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar met de instructie om de tracking van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet u de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.

Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser vindt u hier. Daarnaast kunt u het gebruik van Hotjar voorkomen door de cookies aan te passen in ons Cookie Dashboard. Voor meer informatie over privacy met betrekking tot Hotjar, ga naar www.hotjar.com/privacy.

e) Gebruik van Adjust

In onze heycar app gebruiken we het analyse-instrument "Adjust" van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin ("Adjust"). Adjust gebruikt installatie- en evenement gegevens over uw gebruik van de app. Dit maakt het mogelijk om zowel de interacties tussen de app en het apparaat van de gebruiker te volgen, als het gedrag van de gebruiker in de app. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien op welke toetsen gebruikers klikken en hoe vaak. Dit stelt ons in staat om de functionaliteit van onze app voortdurend te verbeteren en daarmee ook uw gebruikerservaring.

Voor de analyse verwerkt Adjust de volgende persoonsgegevens: P-adres, apparaat-ID, IFDA / Ad-lD (identificator voor reclame op Apple-apparaten), interne Adjust ID of vergelijkbare identificator, HTTP-header incl. SDK-versie, land, taal, lokale instellingen, operating systeem en welke versie ervan, evenals de app-versie, informatie over apparaat- en webactiviteiten, app- en event-tokens, tijd van installatie, gebruikersgedrag in de app (duur en tijd van gebruik, kliks)

De verzamelde gebruiksgegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens (zoals lead-gegevens). De IFDA / Ad-lD wordt ook opgeslagen apart van de andere gegevens die door Adjust worden verwerkt (zie hierboven).

Om uw ervaring met onze App voortdurend te verbeteren delen wij zowel de installatie- en evenement gegevens over uw gebruik van de App als uw IFDA / Ad-lD met de serviceprovider die fungeert als onze gegevensverwerker.

U kunt de IFDA / Ad-lD (Identifier for Advertising= reclame-identificator op Apple-apparaten) die automatisch door Apple aan elk eindapparaat wordt toegewezen, te allen tijde opnieuw instellen op uw apparaat. U kunt de tracking ook volledig beperken. Meer informatie over gegevensverwerking bij Adjust vindt u hier.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Artikel 6, lid 1, onder a), AVG. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken via de instellingen in de app of door een e-mail te sturen naar privacy@heycar.nl.

f) Gebruik van Firebase

De app die wij aanbieden gebruikt de technologie van Google Firebase, in het bijzonder de Firebase Cloud Messaging-dienst. Firebase ontwikkelt een Platform dat deel uitmaakt van het Google Cloud Platform en biedt tal van diensten aan voor programmeurs. Hier vindt u een lijst.

Firebase Cloud Messaging wordt gebruikt om pushberichten of zogenaamde ln-App berichten (berichten die enkel binnen de respectievelijke app worden weergegeven) te versturen. Een pseudonieme push referentie wordt toegewezen aan het eindapparaat, dat dient als doel voor de pushberichten of ln-app berichten. De pushmeldingen kunnen worden gedeactiveerd en op elk moment ook weer geactiveerd in de instellingen van het eindapparaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met het verzenden van pushmeldingen is artikel 6, lid 1, onder f), AVG; ons rechtmatig belang is u deze dienst aan te bieden.

Firebase kent ook gedateerde "instantie ID's" toe aan individuele app-gebruikers. Deze zijn uniek en maken het mogelijk verschillende evenementen of processen aan elkaar te koppelen. Wij kunnen deze gegevens niet toewijzen aan individuele app-gebruikers. Als u ons de toestemming geeft, wordt deze informatie in geaggregeerde vorm opgeslagen en verwerken wij deze geaggregeerde gegevens om het gebruiksgedrag te analyseren en te optimaliseren, bijvoorbeeld door crashrapporten te evalueren.

Voor "Google Analytics voor Firebase" gebruikt Google de advertentie-ID van het mobiele apparaat, naast de hierboven beschreven "instantie-ID". U kunt het gebruik van deze advertentie-ID beperken in de apparaatinstellingen van uw mobiele apparaat. Voor Android:  Instellingen >Google> Advertenties > Reclame ID opnieuw instellen. Voor iOS: Instellingen > Privacy > Reclame > Geen advertentie tracking.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking met het oog op een geaggregeerde analyse van het gebruikersgedrag en de doorgifte van deze gegevens aan de VS, is uw toestemming overeenkomstig Artikel 6, lid 1, onder a), AVG. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken via de instellingen in de app of door een e-mail te sturen naar  privacy@heycar.nl.

Wij gebruiken geen Firebase-services waarbij persoonlijk identificeerbare informatie wordt gebruikt, zoals IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers of wachtwoorden. Meer informatie over de privacy en beveiliging van Firebase vindt u hier. Wij gebruiken waar mogelijk servers die zich in de EU bevinden. Meer informatie over Google Firebase en gegevensbescherming vindt u hier.

6. Marketing

We doen ook aan retargeting. In onlinemarketing is retargeting een proces waarbij bezoekers van een website of app worden geïdentificeerd en vervolgens in gepseudonimiseerde vorm opnieuw worden aangesproken op andere websites met gerichte reclame.

Gebruikers van de website worden gemarkeerd in pseudonieme vorm om u te kunnen herkennen op de website of app of een ander Platform. Op basis van deze informatie worden pseudonieme gebruiksprofielen opgesteld. De pseudonieme gebruiksprofielen worden niet gelinkt aan de gegevens over de persoon achter het pseudoniem. Het doel van de procedure is opnieuw de aandacht te trekken van een gebruiker op dit Platform of product, die daar al eerder belangstelling voor heeft getoond, om de advertentierelevantie en daarmee het klik- en conversiepercentage (bijv. het aantal bestellingen) te verhogen. Voor retargeting gebruiken wij in de tijd beperkte cookies met een runtime. Voor meer informatie, zie ons Cookie Dashboard. Wij kunnen uw pseudonieme persoonsgegevens combineren met andere pseudonieme gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen en deze gebruiken om de aan u gerichte reclame en marketingactiviteiten te verbeteren en te personaliseren.

Indien u niet wil dat wij gegevens verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan ons Platform en gebruik van onze diensten, applicaties en tools, kunt u daar op elk moment met onmiddellijke ingang bezwaar tegen maken door cookies uit te schakelen in uw browser- of apparaatinstellingen of door het gebruik van cookies uit te schakelen in ons Cookie Dashboard.

Wij hebben een lijst opgesteld van de derde partijen die wij voor marketingdoeleinden hebben ingeschakeld, met een toelichting bij hun opdracht, hun respectieve doeleinden voor gegevensverwerking en de categorieën van onze persoonsgegevens die zij verwerken.

a) Google Ads

Afhankelijk van uw toestemming, gebruiken wij Google Ads van Google Ireland Limited ("Google") voor remarketingdoeleinden. Deze functie wordt gebruikt om u advertenties die u interesseren te tonen op andere websites en apps die deelnemen aan het advertentienetwerk van Google. Daartoe wordt op dit Platform een programmacode van Google geïmplementeerd ("Google Ads Pixel"). De Google Ads Pixel kan ervoor zorgen dat bepaalde informatie wordt opgeslagen in cookies op uw eindapparaat wanneer u het Platform bezoekt. De aldus opgeslagen cookies maken het mogelijk u als bezoeker te herkennen wanneer u websites bezoekt die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze sites kunt u dan advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die u eerder op onze website of op andere websites of apps hebt bekeken die gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google. Wij zenden ook de gclid ("Google Click Identificator") via een directe serververbinding naar Google om het succes van onze advertentieplaatsing te kunnen evalueren. De gclid wordt ingesteld wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt. De op deze manier verzamelde informatie wordt gebruikt om Google in staat te stellen bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze statistieken geven het totale aantal gebruikers weer dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina's van onze website vervolgens door elke gebruiker zijn bezocht. Daartoe worden gegevens over uw gebruik van het Platform opgeslagen en doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze cookies worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u toch geen gebruik wenst te maken van de remarketingfunctie Google Ads, kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden door hier de passende instellingen door te voeren, door cookies in uw browser- of apparaatinstellingen te deactiveren of door het gebruik van cookies in ons cookiedashboard te beheren. U kunt hier meer informatie vinden over gegevensbescherming in verband met websitestatistieken en hier kunt u algemene informatie vinden over Google Ads.

Als je meer wilt weten over wat Google met jouw persoonlijke data doet wanneer je de cookies accepteert op heycar.nl, ga dan naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

b) Aangepaste doelgroepen van Facebook

Met uw toestemming gebruiken we ook de remarketingfuncties "Aangepaste doelgroepen" (Custom Audiences) en "Conversietracking" (Conversion Tracking) van Facebook lreland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") wanneer u hiermee heeft ingestemd. Aangepaste doelgroepen wordt gebruikt om u advertenties aan te bieden die op uw interesses gebaseerd zijn op basis van informatie over uw gebruik van deze websites en apps ("Facebook Ads") in het sociale netwerk van Facebook of wanneer u websites en apps bezoekt die deelnemen aan het advertentienetwerk van Facebook.

Door conversietracking kunnen we de doeltreffendheid van onze advertenties meten, bijvoorbeeld door te zien wanneer u zich naar ons Platform begeeft als een onmiddellijke reactie op een advertentie die heycar u getoond heeft. We gebruiken deze informatie om de advertenties die we op Facebook plaatsen voortdurend te optimaliseren. Aangepaste doelgroepen en Conversietracking zijn enerzijds gebaseerd op een programmacode die op dit Platform is geïmplementeerd ("Facebook Pixel"). Wanneer u het Platform oproept, kan de programmacode bewerkstelligen dat bepaalde informatie op uw eindapparaat in cookies wordt opgeslagen en dat bepaalde informatie naar een server van Facebook in de VS wordt doorgegeven. Deze informatie omvat enerzijds informatie die technisch gegenereerd wordt wanneer u het Platform oproept via het hypertext transfer protocol (HTTP), zoals uw e-mailadres. Ze kan ook andere informatie omvatten die al in cookies op uw eindapparaat is opgeslagen, bijvoorbeeld uw gebruikers-ID van Facebook. Wanneer u ons Platform oproept, kan Facebook daardoor weten dat u dit Platform heeft bezocht en welke inhoud van het Platform u heeft opgeroepen. Als u een gebruikersaccount heeft bij Facebook, kan Facebook deze informatie aan uw gebruikersaccount toewijzen. Naast de gegevensoverdracht door middel van de Facebookpixel, dragen we ook gegevens over van onze servers naar Facebook via een interface die voor dit doel is opgezet ("Conversions API") met uw toestemming voor de hierboven vermelde doeleinden. In het kader van deze overdracht, worden geen gegevens opslagen in uw browser/op uw eindapparaat. Alleen wij kunnen beslissen welke gegevens we overdragen aan Facebook via de Conversions API. Deze gegevensoverdracht is versleuteld (SHA256) (tenzij anders wordt aangegeven). Ze omvat de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, telefoonnummer, adres, browser-ID (zonder versleuteling), Facebook Click AD (zonder versleuteling) en de gebruikersagent van de client (client user agent, zonder versleuteling). Daarnaast dragen we de volgende informatie over aan Facebook (“Gebeurtenissen" of "Events").

Facebook gebruikt deze gegevens om zijn advertenties voor u verder te personaliseren en er de doeltreffendheid van te meten. Facebook koppelt deze gegevens met uw gebruikersaccount bij Facebook ("matching") om de u getoonde advertenties verder te personaliseren en de doeltreffendheid van de Facebookadvertenties te meten. Er kan bijvoorbeeld geanalyseerd worden of u een aankoopbeslissing heeft genomen in de context van een aanbieding van heycar na een advertentie die u werd getoond. Na de matchingbewerking wist Facebook deze gegevens onmiddellijk. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw gebruikersaccount bij Facebook toewijst, kunt u het gebruik van cookies op ons Platform volledig weigeren door ons geen toestemming te geven of door eenmaal gegeven toestemming in te trekken. U heeft ook de mogelijkheid om uw instellingen voor advertenties en in het bijzonder voor gepersonaliseerde advertenties hier te wijzigen en in het bijzonder om gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen die gebaseerd zijn op uw activiteiten op andere websites dan Facebook (met inbegrip van het heycar-Platform), apps of offline interacties. Daartoe moet u ingelogd zijn bij Facebook. Als u akkoord gaat met de gegevensdoorgifte op ons Platform, maar uw instellingen bij Facebook het gebruik van deze gegevens niet toestaan, worden de gegevens gewist zonder dat Facebook ze verder verwerkt. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden door add-ons te installeren voor uw browser (bv. met de "Facebook Blocker"), door cookies in uw browser- of apparaatinstellingen te deactiveren, of door individueel het gebruik van cookies in ons cookiedashboard in te stellen.

Voor meer informatie over het verzamelen en het gebruiken van gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband of de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van Facebook.

c) Criteo

Om advertenties op ons Platform te plaatsen en op websites van derden voor eerdere bezoekers van ons Platform, gebruiken we ook de dienstverlener voor retargeting Criteo SA, Rue Blanche, 75009, Parijs, Frankrijk ("Criteo"). Criteo plaatst cookies op uw browser om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan ons Platform en om specifieke zaken te kunnen aanbevelen bij volgende bezoeken aan ons Platform of websites van derden. Criteo verzamelt of verwerkt geen gegevens waardoor we u persoonlijk kunnen identificeren, maar alleen technische alias-gegevens die verband houden met uw surfgedrag. Om onafhankelijk van uw browser of eindapparaat gepersonaliseerde advertenties te verstrekken, kan Criteo ook technische alias-gegevens verzamelen en synchroniseren over de verschillende browsers en omgevingen die u gebruikt. Voor gegevensdoorgiften buiten de Europese Unie, gebruikt Criteo passende waarborgen zoals EU-standaardcontractbepalingen.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor deze doeleinden door cookies in uw browser- of apparaatinstellingen te deactiveren, door het gebruik van cookies op ons Platform volledig te weigeren, door ons geen toestemming te geven, door een eenmaal gegeven toestemming in te trekken of door het gebruik van cookies in ons cookiedashboard individueel aan te passen.

U kunt anders ook hier bezwaar maken tegen het opslaan en het gebruiken van gegevens door Criteo. Als u hiervoor kiest, wordt een opt-outcookie ingesteld in uw browser, dat Criteo meedeelt dat er geen gegevens over uw surfgedrag mogen worden opgeslagen. Merk op dat u deze instelling moet kiezen voor alle browsers die u gebruikt. Als al uw cookies in een browser gewist zijn, zal dit ook gevolgen hebben voor het opt-outcookie van Criteo. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Criteo, alsmede uw rechten in dit verband of instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid op: https://www. criteo.com/en/privacy./

d) Google Marketing Platform (voorheen DoubleClick door Google)

Deze website gebruikt nog steeds Googles online marketingtool Campaign Manager. Campaign Manager gebruikt cookies om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om prestatierapporten over campagnes te verbeteren, of te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Aan de hand van een cookie-ID registreert Google welke advertenties worden aangeboden in welke browser zodat kan worden voorkomen dat ze meerdere keren worden getoond. Daarnaast kunnen in Campaign Manager ook cookie-ID's worden gebruikt om zogeheten conversies te registreren die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van Campaign Manager ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en er iets te kopen. Volgens Google bevatten cookies van Campaign Manager geen persoonsgegevens.

Door de gebruikte marketingtools, maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door middel van deze tool verzamelt. Om die reden delen we u overeenkomstig onze beschikbare kennis het volgende mee: door de integratie van Campaign Manager, krijgt Google de informatie dat u het overeenstemmende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres kan krijgen en opslaan. Daarnaast kunnen we door de gebruikte cookies van de Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) zien of u bepaalde handelingen uitvoert op onze website nadat u toegang heeft gekregen tot één van onze DisplayNideo-advertenties op Google of op een ander Platform via Campaign Manager (conversietracking) of daarop heeft geklikt. Campaign Manager gebruikt dit cookie om de inhoud te zien waarmee u in interactie bent getreden op onze websites om u later gerichte advertenties aan te bieden. U kunt uw deelname aan dit traceerproces op verschillende wijzen voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; vooral wanneer u cookies van derden blokkeert zult u geen advertenties van derden ontvangen; b) door cookies uit te schakelen voor conversietracking door uw browser in te stellen om cookies van het domein googleadservices.com te blokkeren via de link  https://www. google.com/settings/ads, die wordt gewist wanneer u uw cookies wist; c) door de advertenties op basis van uw interesses uit te schakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices, waardoor deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door definitieve deactivatie in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door uw toestemming niet te geven voor het gebruik van cookies in het algemeen of door middel van de overeenstemmende cookie-instelling op heycar.nl/cookie-dashboard.

We wijzen erop dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van die aanbieding volledig zult kunnen gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens verzamelt over uw gebruik van de websites en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin "Campaign Manager Disable Extension" te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=nl onder "Weergave-instellingen”.

Zie voor meer informatie over het Google Marketing-Platform:

https://marketingPlatform.google.com/about/ en over gegevensbescherming bij Google in het algemeen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Als je meer wilt weten over wat Google met jouw persoonlijke data doet wanneer je de cookies accepteert op heycar.nl, ga dan naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites 

e) RTB House

Dit Platform gebruikt ook de remarketingfunctie van RTB House S.A. ("RTB"). Deze functie wordt gebruikt om u advertenties op basis van uw interesses aan te bieden op andere websites en apps die deelnemen aan het RTB-advertentienetwerk. Uw browser slaat daartoe cookies op, die het mogelijk maken u daar als een bezoeker te herkennen wanneer u websites bezoekt die tot het RTB-advertentienetwerk behoren. Op deze sites kan men u vervolgens advertenties tonen die betrekking hebben op inhoud die u eerder heeft bekeken op onze website of andere websites of apps die de remarketingfunctie van RTB gebruiken. De cookies die worden gebruikt dienen niet om u persoonlijk te identificeren. De cookies verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens, als u daarmee heeft ingestemd:

gegevens over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website (bv. cookie-ID/advertising-ID), gegevens over uw gebruik van websites en apps, gegevens over de weergave van advertenties en uw interactie met de advertenties, gegevens over de prijs die heycar betaalt voor het gebruik van de advertentie-weergavefunctie.

Als u de remarketingfunctie van RTB niet wenst te gebruiken, kunt u voorkomen dat gegevens voor deze doeleinden verzameld worden door de cookies in uw browser in te stellen of door de instellingen van uw apparaat te gebruiken.

deactiveer de cookies, geef ons geen toestemming voor enig gebruik ervan of stel het gebruik van cookies individueel in in ons cookiedashboard. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door RTB, alsmede uw rechten in dit verband of de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen we naar het privacybeleid van RTB.

f) Contact voor kwaliteitszorg en informatie

Naast dat we een beroep doen op de hierboven vermelde derden, kunnen we u bovendien contacteren in verband met kwaliteitszorg. Als u ons vrijwillig uw toestemming heeft gegeven, zullen we u telefonisch of per e-mail contacteren om u te vragen naar de kwaliteitszorg van ons Platform vanuit het oogpunt van de klant en naar uw ervaring met de partnerdealer van heycar. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met uitwerking voor de toekomst door een e-mail te sturen naar privacy@heycar.nl.

Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hier geen bezwaar heeft tegen gemaakt, behouden we ons ook het recht voor om u per e-mail geregeld informatie te versturen over uw eigen vergelijkbare producten (bv. marketingcampagnes, lijsten van nieuwe voertuigen die aan uw zoekcriteria voldoen, uitnodigingen om deel te nemen aan beoordelingen of enquêtes over de verkoper van het voertuig). De rechtsgrond hiervoor is § 7 para. 3 van de Duitse wet inzake handelspraktijken en mededinging (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) en art. 6, lid  1, onder f) van de AVG. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons een bericht te sturen via privacy@heycar.nl of via een link die hiervoor in de e-mail met de advertentie wordt vermeld, zonder dat u andere kosten oploopt dan die voor de verzending volgens de basistarieven.

7. Beveiliging

Tijdens uw bezoek aan het Platform, gebruiken we de wijdverspreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) samen met het hoogste versleutelingsniveau dat uw browser ondersteunt. Dit is doorgaans een 256-bitsversleuteling. U kunt zelf zien of een afzonderlijke pagina van onze website versleuteld is wanneer u de gesloten weergave van het sleutel- of vergrendelingssymbool in de onderste statusbalk van uw browser ziet.

Daarnaast hebben we technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en dienstverleners die voor ons werken zijn gebonden door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Onze veiligheidsmaatregelen zijn onderhevig aan voortdurende verbeteringsprocessen en onze verklaringen inzake gegevensbescherming worden constant nagezien. Zorg ervoor dat u de recentste versie heeft.

8. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 • volgens art. 15 van de AVG en op grond van de beperkingen van § 34 van de Duitse gegevensbeschermingswet (Bundesdatenschutzgesetz, hierna "BDSG") om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken
 • overeenkomstig art. 16 van de AVG om onmiddellijk de correctie van uw door ons opgeslagen onjuiste persoonsgegevens of de aanvulling van uw door ons opgeslagen gegevens te verzoeken;
 • op grond van art. 17 van de AVG om te vragen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; op grond van sectie 35 van de BDSG zijn verdere beperkingen van toepassing;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig art. 18 van de AVG, voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de gegevens, en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 van de AVG;
 • op grond van art. 20 van de AVG om uw persoonsgegevens te ontvangen die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat of om de doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen;
 • om op elk moment uw toestemming in te trekken overeenkomstig art. 7, lid 3 van de AVG. Dit heeft tot gevolg dat het mogelijk is dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming voor de toekomst niet langer kunnen voortzetten, en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 van de AVG. U kunt doorgaans de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze maatschappelijke zetel contacteren. U kunt hier een lijst vinden van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten met hun adres.

9. Recht op bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen krachtens art. 6, lid 1, eerste zin, onder f) van de AVG, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens krachtens art. 21 AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn om dit te doen die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie of op voorwaarde dat het bezwaar tegen gerichte reclame gericht is. In het laatste geval, heeft u een algemeen recht om bezwaar te maken, wat wij zullen implementeren zonder dat u een specifieke situatie moet aantonen.

Als u uw recht op intrekking van de toestemming of uw recht op bezwaar wil uitoefenen, stuur dan gewoon een e-mail naar privacy@heycar.nl.

10. Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig.

Door de verdere ontwikkeling van ons Platform en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde vereisten van wettelijke of regelgevende aard, is het mogelijk dat dit privacybeleid gewijzigd moet worden. U kunt deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment raadplegen en afdrukken via https://heycar.nl/privacy.

Laatst bijgewerkt: May 2022