Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden in pdf

Algemene voorwaarden voor het gebruik van www.heycar.nl door Platformgebruikers

Mobility Trader Holding GMBH, gevestigd op Müllerstraße 153, 13353 te Berlijn, geregistreerd in het Handelsregister van het Arrondissementsrechtbank Charlottenburg onder handelsregisternummer 183918 B (hierna te noemen: "MTH GmbH"), exploiteert een online platform op webadres www.heycar.nl ("Platform"). Het Platform fungeert als schakel voor het in verbinding brengen van, enerzijds, onafhankelijke voertuigdealers en/of commerciële voertuigleveranciers (“Voertuigleverancier”) die een gebruikt motorvoertuig (“Voertuig”) te koop aanbiedt en banken die leningsovereenkomsten aanbieden ter financiering van een voertuig ("Financieringspartner"), en anderzijds, natuurlijke personen alsmede rechtspersonen die een voertuig wensen te kopen ("Platformgebruikers").

§ 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van www.heycar.nl ("AV") zijn van toepassing op het gebruik van het Platform, de aankoop van een Voertuig via het Platform, en de bemiddeling in het kader van een leningsovereenkomst ter financiering van het Voertuig in een specifieke uitvoering zoals geldig op het moment van instemmen met de AV.

1.2 MTH GmbH biedt geen Voertuigen te koop aan, noch levert dergelijke Voertuigen, noch via het Platform, noch via enig ander kanaal, en heeft geen andere activiteit dan, met betrekking tot de verkoop en/of levering van een Voertuig, het opzetten van een netwerk tussen de Platformgebruikers en de Voertuigleveranciers of bezorgdienst. MTH GmbH zal op geen enkele manier betrokken zijn bij het sluiten van een contract voor een Voertuig dat op het Platform wordt gepresenteerd, noch als contractpartij, noch als vertegenwoordiger of agent van een van de contractpartijen.

1.3 MTH GmbH stelt Financieringspartners ook in staat om via het Platform leningsovereenkomsten aan te bieden aan Platformgebruikers voor de financiering van een Voertuig. Er bestaat een lening-bemiddelingsovereenkomst tussen MTH GmbH en de betrokken Financieringspartner. Een lening-bemiddelingsovereenkomst tussen de Platformgebruiker en MTH GmbH komt niet tot stand. De activiteit van MTH GmbH in de bemiddeling is beperkt tot een technische doorgifte van de Platformgebruiker aan de Financieringspartner.

1.4 Een contract tussen een Voertuigleverancier en een Platformgebruiker wordt gesloten via het Platform in overeenstemming met § 3 van deze AV.

§ 2 Functionaliteit en gebruik van het Platform, prestatie door MTH GmbH

2.1 MTH GmbH exploiteert en onderhoudt het Platform waarop Voertuigleveranciers Voertuigen uit hun auto-inventaris online kunnen presenteren ("Advertentie"). Voor dit doel geeft de Voertuigleverancier informatie over het Voertuig door aan MTH GmbH. MTH GmbH zal dan de Advertentie voor de Voertuigleverancier op het Platform plaatsen. De Voertuigleverancier is verplicht de Advertentie regelmatig op juistheid en actualiteit te controleren. Alleen de Voertuigleverancier, en niet MTH GmbH, is verantwoordelijk voor de inhoud van een Advertentie, inclusief de actualiteit ervan. De Advertentie is niet bindend en creëert geen aanspraak op het sluiten van een overeenkomstige koopcovereenkomst met de Voertuigleverancier.

2.2 MTH GmbH treedt ook op als tussenpersoon voor Financieringspartners ten behoeve van leningsovereenkomsten om een ​​op het Platform gepresenteerd Voertuig te financieren. Hiervoor brengt MTH GmbH een technische verbinding tot stand tussen het Platform en de Financieringspartners.

2.3 MTH GmbH biedt Platformgebruikers de volgende diensten gratis aan (samen ook wel "Diensten" genoemd):

(I) Toegang tot Advertenties. Platformgebruikers krijgen gratis toegang tot de Advertenties die door verschillende Voertuigleveranciers op het Platform worden geplaatst.

(II) Registratie. Platformgebruikers krijgen de mogelijkheid om zich gratis te registreren op het Platform ("Gebruikersaccount") door hun e-mailadres en een wachtwoord in te voeren om verdere functionaliteiten van het Platform te kunnen gebruiken (bijv. individuele zoekopdrachten opslaan - "opslaan zoeklijst"). In het Gebruikersaccount kunnen de voor- en achternaam van de Platformgebruiker optioneel worden opgeslagen. Alle gegevens kunnen later worden gewijzigd of het Gebruikersaccount kan worden verwijderd. Ons privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het Gebruikersaccount. MTH GmbH behoudt zich het recht voor om Gebruikersaccounts te verwijderen die gedurende een periode van 12 maanden inactief zijn geweest.

(Ill) Autozoekscherm. Met behulp van de zoek- en filterfunctie kunnen Platformgebruikers hun autozoekopdracht verfijnen op basis van verschillende criteria ("Zoekopdracht"). De Platformgebruiker ontvangt dan advertenties die overeenkomen met de Zoekopdracht ("Zoekresultaten"). Platformgebruikers kunnen de Zoekresultaten opslaan in een lijst met favorieten of de laatste Zoekresultaten opnieuw oproepen, zolang ze het gebruik van cookies niet hebben uitgeschakeld in de instellingen van hun respectievelijke browserprogramma of cookies die al zijn opgeslagen, hebben verwijderd. Voor geregistreerde Platformgebruikers zijn de bovenstaande functies en een extra lijst met Zoekopdrachten beschikbaar, ongeacht het apparaat of de gebruikte browser.

(IV) Contact opnemen met de Voertuigleverancier. Als een Platformgebruiker geïnteresseerd is in een Advertentie, kan hij of zij een aanvraag indienen bij de respectievelijke Voertuigleverancier via het Platform met behulp van het contactformulier, e-mail, chatfunctie of telefoongesprek ("Gebruikersaanvraag"). MTH GmbH stuurt de Gebruikersaanvraag vervolgens door naar de respectievelijke Voertuigleverancier. De Voertuigleverancier kan dan rechtstreeks contact opnemen met de Platformgebruiker, tenzij hij dit al heeft gedaan tijdens de specifieke Zoekopdracht.

Het contact tussen de Platformgebruiker en de Voertuigleverancier komt tot stand door middel van een via het Platform bemiddeld telefoongesprek. Voor zover de Advertentie van een Voertuigaanbieder voorziet in de mogelijkheid tot inruil van een Voertuig van de Platformgebruiker, en in dit verband een beoordeling van dit Voertuig op het Platform mogelijk maakt, is een dergelijke beoordeling niet bindend, d.w.z. bindt noch de Platformgebruiker noch de Voertuigleverancier.

(V) Nieuwsbrief. Optioneel ontvangen Platformgebruikers, na voorafgaande registratie voor de nieuwsbrief op het Platform, nieuws per e-mail in de vorm van een nieuwsbrief die regelmatig wordt gepubliceerd.

(VI) Toegang tot IT-tools van Externe Dienstverlener, zijnde niet-platformdienstverleners. MTH GmbH werkt samen met de volgende niet-platformdienstverlener: Volkswagen Pon Financial Services, Steinfurtstraat 10 8028PP Zwolle ("Externe Dienstverlener"). Platformgebruikers hebben via het Platform toegang tot IT-tools van de Externe Dienstverlener, zoals rekenmachines voor financiering en verzekeringen. De financierings- en verzekeringsvoorstellen die door deze IT-tools worden berekend, zijn niet-bindend en vormen geen aanspraak op het sluiten van een overeenkomstig contract. MTH GmbH is nooit een aanbieder van financierings- en/of verzekeringsdiensten.

(VII) Totstandkoming van het koopcontract. MTH GmbH stelt de Platformgebruiker in staat om rechtstreeks via het Platform een ​​koopcontract af te sluiten voor een aantal van de aangeboden Voertuigen. MTH GmbH verzorgt de communicatie met de Platformgebruiker namens de Voertuigleverancier tot het moment van het sluiten van het koopcontract.

(VIII) Bemiddeling van een leningsovereenkomst voor de financiering van de aankoop van een Voertuig. MTH GmbH biedt Platformgebruikers aan om doorgestuurd te worden naar een Financieringspartner voor het sluiten van een leningsovereenkomst voor de financiering van de aankoop van een Voertuig. MTH GmbH neemt namens de Financieringspartner de communicatie met de Platformgebruiker over tot het moment van het sluiten van de leningsovereenkomst.

(IX) Bemiddeling van leasecontract. MTH GmbH biedt Platformgebruikers aan om doorgestuurd te worden naar een Financieringspartner voor het afsluiten van een leasecontract. MTH GmbH neemt namens de Financieringspartner de communicatie met de Platformgebruiker over tot het moment van het sluiten van het leasecontract.

2.4 MTH GmbH is in de regel alleen een technische dienstverlener en als zodanig alleen verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het Platform en de diensten in overeenstemming met § 2 van deze AV. MTH GmbH is in geen geval een agent of vertegenwoordiger van de Platformgebruikers, de Voertuigleverancier, de Financieringspartner of de Externe Dienstverlener. In het geval van een leningsovereenkomst voor de financiering van een via het Platform bemiddeld Voertuig, treedt MTH GmbH op als tussenpersoon namens de Financieringspartner.

2.5 Als de Platformgebruiker informatie aan MTH GmbH op het Platform verstrekt, bijvoorbeeld om contact met Voertuigleveranciers mogelijk te maken, moeten de gegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn.

2.6 Bij gebruik van het Platform is het de Platformgebruiker verboden om de informatie die op het Platform wordt weergegeven, in het bijzonder gegevens over het Voertuig, massaal op te vragen (bijvoorbeeld door "scraping") en/of om de informatie te hergebruiken buiten het Platform.

§ 3 Reservering en de sluiting van een koopovereenkomst

3.1 Sommige Voertuigen kunnen rechtstreeks via het Platform worden gekocht. De koopovereenkomst komt altijd alleen via het Platform tot stand tussen de Voertuigleverancier en een Platformgebruiker ("Koopovereenkomst"). De presentatie van de producten die direct kunnen worden gekocht via het Platform vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging gericht aan de Platformgebruikers om een ​​aanbod te doen tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Voertuigleverancier

3.2 Een Koopovereenkomst tussen de Voertuigleverancier en de Platformgebruiker komt als volgt tot stand op het Platform: Wanneer de Platformgebruiker het bestelformulier invult en op de knop "Bestelling met verplichting tot betaling" klikt, doet de Platformgebruiker daarmee een bindend aanbod aan de Voertuigleverancier voor het betreffende Voertuig. De Platformgebruiker betaalt vervolgens voor de autoreservering EUR 199 aan MTH GmbH om MTH GmbH opdracht te geven het betreffende Voertuig te reserveren (de " Reservering") namens de Platformgebruiker.

3.3 Betaling voor Reservering wordt geregeld via een gehoste betalingsdienst (Stripe).

3.4 Het bedrag van de betaling voor Reservering wordt in mindering gebracht op de oorspronkelijke verkoopprijs van het Voertuig zoals aangeboden door de Voertuigleverancier.

3.5 MTH GmbH zal het aanbod doorsturen naar de Voertuigleverancier om het Voertuig te reserveren voor Platformgebruiker op het volgende moment:

(i) als de Platformgebruiker "contant" selecteert bij het afrekenen: MTH GmbH zal het aanbod doorsturen naar de Voertuigleverancier nadat een succesvolle betaling voor de Reservering heeft plaatsgevonden en er is afgerekend.

(ii) Als de Platformgebruiker "financiering" selecteert bij het afrekenen: MTH GmbH streeft ernaar het Voertuig te reserveren zodra de financiering is goedgekeurd door de Financieringspartner.

3.6

MTH GmbH stuurt de Platformgebruiker onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling een bevestiging van ontvangst van de bestelling door middel van een geautomatiseerde e-mail. De orderbevestiging is geen acceptatieverklaring van de Voertuigleverancier. Als MTH GmbH het betreffende Voertuig kan reserveren en de Voertuigleverancier het aanbod bindend verklaart, wordt het Koopcontract tussen de Platformgebruiker en de Voertuigleverancier gesloten en zal MTH GmbH het aan de Platformgebruiker doorsturen. Tot het moment van de bindende aanvaardingsverklaring kan de Voertuigleverancier de aanvaarding van het aanbod weigeren zonder opgave van redenen. Pas met de acceptatieverklaring van het aanbod door de Voertuigleverancier komt een Koopovereenkomst tot stand en ontstaat een aanspraak op levering van het bestelde Voertuig jegens de Voertuigleverancier.

3.7 In het geval dat het oorspronkelijk geselecteerde Voertuig niet kan worden gereserveerd en er geen geschikt alternatief Voertuig kan worden aangeboden, zal MTH GmbH de betaling voor Reservering terugbetalen aan de Platformgebruiker. Als de Platformgebruiker besluit zijn bestelling te annuleren vóór het sluiten van het Koopcontract of als de Platformgebruiker besluit het Koopcontract binnen veertien dagen na de overdracht van het Voertuig te herroepen, zal MTH GmbH ook de betaling voor Reservering aan de Platformgebruiker terugbetalen.

§ 4 Gebruik van de inruiloptie

4.1 In het kader van de inruiloptie stelt MTH GmbH Platformgebruikers in staat om hun bestaande auto (de zogenaamde “Inruilauto”) aan te bieden aan deelnemende dealers van de inruiloptie (de zogenaamde “Inruildealer”). Platformgebruikers die hun auto willen inruilen, kunnen de inruiloptie aanvinken op het afrekenformulier van het Platform. MTH GmbH dient als verkoop- en matchplatform voor de bemiddeling van Koopovereenkomsten tussen Platformgebruikers en Inruildealers in het kader van de inruiloptie. Tijdens het inruilproces worden de betreffende Inruildealer en de voorwaarden die van toepassing zijn duidelijk aan de Platformgebruiker vermeld. De algemene voorwaarden van onze Trade-in partner zijn van toepassing en zijn te raadplegen via de volgende [link: https://autotelex.nl/av/].

4.2 Er is geen verplichting voor de Inruildealer om de Inruilauto te kopen. Indien het bod van een Inruildealer wordt aanvaard door de Platformgebruiker, is deze aanvaarding bindend. Het Koopcontract heeft uitsluitend werking tussen de Inruildealer en de Platformgebruiker en eventuele geschillen worden uitsluitend tussen de Inruildealer en de Platformgebruiker opgelost.

4.3 Indien de Inruildealer tevens de Voertuigleverancier is, wordt de Inruilauto in ontvangst genomen bij oplevering van het nieuwe Voertuig op de locatie van de Voertuigleverancier.

4.4 Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, is MTH GmbH niet verantwoordelijk voor de inruil, noch aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot een inruil. MTH GmbH garandeert niet dat de informatie tijdens het inruilproces correct of nauwkeurig is. De Platformgebruiker vrijwaart MTH GmbH voor alle schade of claims die voortvloeien uit onjuiste of ontbrekende informatie die door de Platformgebruiker is verstrekt.

§ 5 Beperkte beschikbaarheid van Platform en diensten

Onbeperkte beschikbaarheid van het Platform is niet gegarandeerd. MTH GmbH heeft het recht om de beschikbaarheid van het Platform geheel of gedeeltelijk stop te zetten, met name als het Platform om technische en/of operationele redenen onderhoud of revisie nodig heeft.

§ 6 Aansprakelijkheid

6.1 Met betrekking tot de inhoud van de afzonderlijke Advertenties reproduceert MTH GmbH uitsluitend informatie die door de Voertuigleveranciers wordt verstrekt. Een controle op juistheid en actualiteit vindt niet plaats. Hetzelfde geldt voor alle informatie die door andere Externe Dienstverleners wordt verstrekt en die toegankelijk is via het Platform. MTH GmbH is daarom niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Als er fouten veroorzaakt worden door en toe te rekenen zijn aan MTH GmbH, is MTH GmbH aansprakelijk in overeenstemming met § 6.2 tot 6.3 van deze AV.

6.2 MTH GmbH is aansprakelijk voor schade in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders is bepaald. Bij plichtsverzuim - ongeacht de rechtsgrond - is MTH GmbH aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Behoudens een mildere aansprakelijkheidsnorm volgens wettelijke bepalingen, is MTH GmbH alleen aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid:

(i) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid; en

(ii) voor schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en waarvan de Platformgebruiker regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen dat deze wordt nageleefd); in dat geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

6.3 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in geval van plichtsverzuim door personen voor wiens schuld MTH GmbH volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk is.

§ 7 Slotbepalingen

Deze AV en de contractuele relatie tussen de Platformgebruiker en MTH GmbH worden beheerst door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, Duits recht, met uitzondering van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Status: augustus 2022